Hello from the airport hotel

Hello from the airport hotel

Hej fina du,

Nu ligger jag och Wincent i sängen på Clarion Arlanda – Ludwig och Celina ligger i sin säng inne på toaletten (man måste bli kreativ när ena barnet vaknar och skriker hela natten).

I morgon bär det av till London ♥️, dom jag längtat och väntat på denna resan – jag älskar London, min stad, jag bodde i London i flera år innan jag träffade Ludwig och vi åker alltid dit minst 1 gång per år – denna gången kommer bli Celinas 4 gång och Wincents första.

Det är också första gången vi kommer flyga med båda barnen – det kommer gå toppen jag är helt ärligt inte ens nervös – Wincent är så lugn och Celina har flugit så mycket i sitt liv att det går per automatik – tänk att vi reste hela hennes första år i livet, vi är galna.

Massa kärlek till er!


Hi lovely,

Me and Wincent are lying in bed at Clarion Arlanda (a hotel at the airport) – Ludwig and Celina are in their bed inside the bathroom (you have to be creative when one child wakes up and screams all night).

Tomorrow we’re off to London ♥, I’ve longed for this trip for so long – I love London, my city, I used to live in London for several years before I met Ludwig and we always go back there at least once a year – this time will be Celinas 4 time and Wincent’s first.

It is also the first time we will fly with both children – it wont be any problem at all, I’m honestly not even nervous – Wincent is so calm and Celina has flown so much in her life that it’s on autopilot by now – to think we traveled all over the world her first year in life, we are crazy.

Lots of love for you!

weekend sum up, broken window, destroyed rug and a hotel night

weekend sum up, broken window, destroyed rug and a hotel night

Hej fina du,

Lite summering av föregående helg, vi har haft fullt upp så jag har inte haft tid att skriva här tyvärr. Men i fredags så var båda barnen hemma med mig hela dagen.

På kvällen städade Ludwig nere i grunden under huset (stackarn) och jag kämpade med att få vår dotter att lägga sig, det har hänt något senaste månaden där hon bara inte vill sova längre… vet inte om det är dags att ta bort hennes dagsvila eller om man kanske ska lägga den vid 9-10 på morgonen i stället? (hon sover alltid 1 timme på dagen) har ni några erfarenheter av detta och hjälpte det er?

Hur som helst, i lördags så kom det en städfirma hit vid 09 på morgonen så vi åkte och tittade på vårt hus och sen vidare till badhuset för att leka, vi åkte till badhuset i farsta och jag kan rekommendera det varmt för er som bor på södra sidan stan, super mysig pool för dom minsta med vattenfall och rutschkanor, Celina var helt galen! Wincent tog sitt första pool bad någonsin, hur stort är inte det?

När vi var klara så hade vi ett missat samtal av städfirman och när vi ringde upp så fick vi veta att dom råkat ha sönder ett fönster på övervåningen när dom skulle vädra en matta… Ludwig bröt ihop, det gjorde jag med – hur mycket otur kan man ha? vi skulle liksom ha en visning av huset dagen efter och vi skulle aldrig hitta någon som kunde åka ut och laga det innan dess… så typiskt bara.

Vi lämnade Celina hos mamma och checkade in på hotell, vi behövde sova, Jag Wincent och Ludwig – vi somnade vid 21 på kvällen och sov hela natten, Wincent vaknade vid 06.30 så vi fick dessutom sovmorgon! så jäkla skönt och värt var enda krona, ska börja göra detta minst 1 gång i månaden, vilken själavård !

Visningen på Söndagen gick bra, det hade kommit 7 par, var av 3 var intresserade av att lägga bud, så det känns så mycket bättre med denna mäklaren, den förra var en riktig lurendrejare och nu i efterhand förstår jag inte vad vi tänkte med när vi skrev med honom… så illa.

På måndagen kom en glasmästare och bytte ut fönstret hos oss, ingen var hemma så han fick låna nyckeln av mäklaren, jag var hemma hos mamma med båda barnen, jag hade sån dålig magkänsla och ringde till Ludwig och sa “han kommer gå in med skor och gå på min matta, vi skulle inte låtit han vara i huset själv” (jag har inte stor tillit till andra människor, tyvärr).

Vi kom hem vid 19.30 på måndag kvällen, efter visning nummer 2 – båda barnen hade somnat i bilen och det enda jag ville var att gå och lägga mig med dom, jag var helt slut, jag gick upp för att kolla hur fönstret blev och ser då att min magkänsla varit rätt, den jäveln (det är det snällaste namnet jag kallat honom) hade gått in med leriga skor och förstört min matta – min VITA viskos matta, som inte går att tvätta, den blir förstörd då.

Jag ringde då upp firman och sa att dom får föra över pengar för mattan eller beställa en ny direkt, jag lägger inte på luren innan det är gjort (jag var väldigt trött och irriterad så mitt humör var lite åt det aggressiva hållet vid denna tidpunkten). Han förklarade för mig att städerskan skulle städat mattan ordentligt efter att han varit där, han visste alltså om att han förstört den, men hade inte hört av sig till mig för att meddela detta, han hade dessutom försökt att dölja det genom att ta in en städerska i mitt hem, för att försöka dölja det han orsakat – detta gjorde mig bara mer irriterad. Men jag fick honom att föra över pengar innan vi la på, som tur var.

Det är bara jobbigt att såna här saker ska hända när man redan känner att man har mer än tillräckligt att stå i med allt, men ny vecka nya möjligheter nu, eller hur? ❤

massa kärlek till er!


Hello Lovely,

here’s a little summary of the previous weekend, we’ve had a lot to do so I haven’t had time to write here unfortunately. But last Friday both children were home with me all day.

In the evening, Ludwig thoroughly cleaned the cellar under the house (poor guy) and I struggled to get our daughter to go to sleep, something has happened this last month where she just don’t want to sleep anymore … don’t know if it’s time to remove her day’s rest all together or if I should place it at 9-10 in the morning instead? (she always sleeps 1 hour a day) Do you have any experience with this and did it work for you?

Anyway, on Saturday, a cleaning crew came to our house at 9 am so we went to look at our new house and then on to the public swimmingpool to play, Celina was so exited it was crazy! And Wincent had his first swim ever – big moment!

When we were done at the swimming pool, we saw that we had a missed call from the cleaning crew and when we called them back we were informed that they’d broken a window in our house… Ludwig broke down, I did too – how unlucky can two people be when it comes to a house? we were supposed to have a new showing of the house the next day (Sunday) and we would never be able to find someone who could put in a new window before that… it’s just really frustrating.

We dropped Celina at my mothers and checked in to a hotel, we needed to get some sleep, Wincent and Ludwig and I – we fell asleep at 9pm and slept all night, Wincent woke up at 6.30am so we also got to sleep in! so damn nice and worth every penny, we should start doing this at least once a month, just pure self care!

The showing on Sunday went well, we had 7 couples here, of which 3 were interested in placing bids, it feels so much better with this realeste agent, the previous one was a real scammer and looking back on it now I do not understand what we were thinking about when we signed with him … such a bad choice .

And on Monday a window repair guy came to the house and replaced the window for us, no one was home so he had to borrow our key from the realastate agent , I was at my moms house with both kids the whole day and I had such a bad feeling in my body and called Ludwig and said “this guy will go in with his shoes on and walk on my carpet, we shouldn’t have let him be in the house by himself ”(I do not have much confidence in other people, unfortunately).

We came back to our home at 19.30 on Monday evening, after house showing number 2 – both children had fallen asleep in the car on our drive home and the only thing I wanted was to go and lie down next to them, I was completely destroyed. I went up stairs to check how the window was looking after the repair and quickly got to see that my gut feeling had been right, that bastard (that’s the nicest name I’ve called him) had walked in with muddy shoes and ruined my rug – my WHITE viscose rug, which can’t be cleaned, it gets destroyed when you put water on it.

I called the company right away and said that they can transfer money for the rug or order a new one immediately, I will not hang up the phone before it’s done (I was very tired and annoyed so my mood was a little bit aggressive at this point) . He explained to me that the housekeeper should’ve cleaned the carpet more properly after he was there, so he knew that he had destroyed it, but didn’t call me to apologize or just inform me that it happened, he’d also tried to hide it by taking in a housekeeper to my home, trying to hide what he’s done – this just made me even more annoyed. But I made him transfer money before we hung up, luckily.

It’s just sad that such things should happen when you already feel that you have more than enough to handle already, but it’s a new week and new opportunities now, right? ❤

lots of love to you!