International women’s day

Till alla mammor, döttrar och systrar – ni är fantastiska! Glöm aldrig det

Detta är en dag jag helt ärligt aldrig tänkte så mycket på innan jag själv fick en dotter – jag har nog (som många andra) funnit mig i att livet som kvinna är som det är, men det ska inte vara så för min dotter – aldrig.

Sen den första sekunden jag såg henne – där på den lilla skärmen, sparkandes som en galning redan vid 15 veckor – då visste jag att från och med nu, ska jag göra allt jag kan för att hon alltid ska känna sig trygg, trygg att klä sig hur hon vill, älska vem hon vill, bli vad hon vill, säga vad hon vill.

Så därför var det ännu viktigare för mig – när jag sedan fick en son, nu fick jag chansen att göra skillnad på riktigt – att uppfostra en man som aldrig kommer se skillnad på män och kvinnor – en man som kommer se till att hans syster alltid är lika mycket värd – i hemmet, på arbetsplatsen och i livet.

Citatet “strong women – May we know them, may we raise them, may we be them”

Har jag aldrig tryck om – kvinnor är alltid starka – vi föds starka, det vi måste ändra på är sättet den styrkan ses på, av framförallt män.

Jag är glad att jag lärt känna så många fantastiska kvinnor via Instagram – som tänker likadant och som jag ser uppfostrar sina barn till en bättre generation – för det kommer leda till en bättre värld.


To all moms, daughters and sisters – you are amazing! never forget that

This is a day I honestly never thought that much about before I gave birth to a daughter – I have just (like many others) found myself accepting that life as a woman is as it is, but it will not be the case for my daughter – never .

Since the second I first saw her – on that small white and black screen, kicking away like crazy at only 15 weeks – I knew that from now on, I have to do everything I can so that she would always feel safe, safe to dress how she wants, love who she wants, be what she wants, say what she wants.

So it was even more important to me – when I then gave birth to a son, I felt like I got the chance to make a real difference – I get to raise a man who will never see a difference between men and women – a man who will ensure that his sister is always seen as an equal – at home, at work and in life.

The quote “strong women – May we know them, may we raise them, may we be them”

If I never liked that quote – women are always strong – we are born strong, what we have to change is the way that strength is seen, especially by men.

I am glad that I have come to know so many amazing women via Instagram – who feels the same and who I see raising their children to a better generation – because it will lead to a better world.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s