Everyone is down with the flu

Hej från sjuksängen,

herregud vad dåligt jag mått ikväll, feber på båda barnen och mig själv, jag hatar det, jag hatar att känna att jag inte har allt under kontroll, att min kropp inte orkar med det jag vill göra. Det är nog därför jag sitter och skriver här nu, för då känns det som jag får något gjort även om jag gör det från sängen.

Kan du känna så ibland med, att du inte har tid att vara sjuk? Jag känner mig dålig som mamma, sambo och ja människa.

Det är verkligen något jag måste jobba med, det var aldrig så förut, alltså innan jag blev mamma. Det är ju aldrig kul att vara sjuk men jag fick inte ångest över att jag var det, för det är ju helt normalt, kroppen blir ju sjuk ibland och det är okej att vila ut då – det försöker jag intala mig själv nu medan jag skriver.

Jag tror denna otillräcklighet jag känner grundar sig mycket i att jag vill vara där för barnen HELA tiden, jag är uppe varje natt, det har jag varit med båda barnen alltid, jag känner mig dålig om jag låter Ludwig ta hand om dom själv, jag har typ en känsla av att han inte klarar av båda barnen själv, fast det gör han ju såklart, det är återigen bara mitt huvud som spökar med mig.

Idag har vi bara varit hemma, vi har tagit det så lugnt det går med två små barn under 2 år, kollat film och ätit glass typ, nu har jag lagt Wincent för natten och Ludwig nattar Celina, vi ska ta ett bad när han är klar med det, hoppas ni alla har en super fin helg ❤ skiver i morgon, puss


Hello from the sicklings bed,

Oh lord how bad I’ve felt all day today, both kids are running a fever together with myself, I hate it, I hate that feeling of not being in control of myself or the things around me, that my body can’t cope with what I want to do. That’s probably why I’m sitting here writing right now as well, because this make me feel like I’m getting something done even though I’m doing it from the bed.

Can you sometimes feel that you don’t have time to be sick? I feel bad as a mother, girlfriend and well, just as a bad person.

It’s really something I have to work with, it was never like this before, that is before I became a mother. It is never fun to be sick but I didn’t get stressed about it when I was sick, because to be sick is perfectly normal, the body gets sick sometimes and it is okay to rest – or at least that what I try to talk to myself into right now as I write .

I think this inadequacy I feel is based on the fact that I want to be there for the kids ALL the time, I’m up every night, I have been up all night with both children always, I feel bad if I let Ludwig take care of them himself, I always sort of have a feeling that he can’t cope with both the kids himself, but of course he does, again only my head that messes with me.

Anyway, we have just been at home all day, we have done saturday as slow as it’s possible to with two small kids under 2 years, watched movies and eaten ice cream, I have just tucked Wincent in for the night and Ludwig is putting Celina to bed, we are planning to take a bath together when he is done, hope you all are having a super nice weekend ❤ I’ll write tomorrow, kisses

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s