Antisocial Sara

Hej ♥️

Idag har jag städad för fullt här hemma, i morgon ska vi ha besiktning av huset. Varför är det så pirrig inför besiktning egentligen? Vi har ju inga fel på huset som vi sett eller märkt av så då borde det ju vara lugnt? Vi har ju dessutom bara bott här i två år?

Hur som helst så är jag svin nervös – sen är jag så antisocial just nu och tycker det är jobbigt att ha hit folk så man umgås fast man egentligen inte har lust. Jag kan bli så ibland, när jag haft det stressigt ett tag och varit uppbokad med saker jag inte fått ut någon energi av, saker som endast tagit energi… då blir jag lätt antisocial några veckor, vill bara rå om mig själv och min familj. Men det är ju så det är att sälja bostad – det tar energi.

Då är det extra tur att jag har en riktig stjärna med mig hela dagarna som faktiskt endast ger energi, han säger inte mycket negativt, han är bara glad och nöjd – jag borde bli mer som honom tänker jag ibland.

Vi pratade om att skaffa ett tredje barn igår – Ludwig sa om 3-4 år vill vi nog ha en till, då är man så rutinerad och våra stora barn kommer klara sig mer själva, jag tittade på honom och skrattade och sa “så när dom här blivit mer självständiga och vi fått tillbaka sömn och kanske möjligheten att åka på en weekend, då vill du börja om igen?” Då svarade han “ja, för detta är livet, våra små är livet” – han är så klok min man, ibland får han bara till det.

Hoppas ni alla haft en fin måndag ♥️


Hi ♥ ️

I’ve been cleaning all day today, because we’re having a inspection if the house tomorrow (an inspection you need to have before selling a house here in Sweden). I’m so nervous, but I honestly don’t know why, like we haven’t noticed anything weird or wrong with the house since we moved in so everything should be in order. But I’m guessing it’s the possibility of an error that makes me sick.

Anyway, I’m crazy nervous – on top of that I’m extremely antisocial right now… I can get like this sometimes, when I’ve been living life stressful for a while and been booked up with things I didn’t really get any energy from, but things that only took my energy … then I easily become antisocial for a few weeks, just want to take care of myself and my family. But that’s how selling a house is – it takes al lot of energy.

That why it’s extra lucky that I have a real star with me all day long, a star that actually only gives me energy, he doesn’t say much that’s is negative, he’s just happy and satisfied – I should be more like him.

We talked about having a third child yesterday – Ludwig said in 3-4 years, we probably want one more, then we’d be so experienced and our bigger children will be able to do more by themselves, I looked at him and laughed and said “so when they have become more independent and we have got our sleep back and maybe the opportunity to go on a weekend trip, then you want to start over again? ” Then he replied “yes, for this is life, our little ones are what life is all about” – he is so wise my man, sometimes he just gets it right.

Hope you all had a magical Monday ♥

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s