Slow start to the week

Hej fina du,

Vi har legat hemma hela veckan och mått dåligt, Ludwig blev magsjuk i Söndags och Wincent är fortsatt tok förkyld, stackars liten. Celina var aldrig sjuk förutom i samband med att hon fick tänder när hon var liten under året så detta är helt nytt för mig, att ligga vaken orolig hela nätterna för att han ska sluta andas, men det gör han ju inte, det är bara min mamma hjärna som spökar.

Att Wincent varit förkyld i snart 2 veckor med täppt näsa har gjort att han sover med mig i stället för i sitt egna rum som han gjort sen han föddes i princip, vilket i sin tur har gjort att Ludwig och Celina sovit hela nätterna i hennes lilla säng, så deras sömn har också blivit lidande mer än av Celinas normala 4-5 uppvak. Vi är med andra ord en zombie familj just nu.

Varken jag eller W har varit magsjuka *ta i trä* men jag har där emot haft nya fall igår och idag där jag känt mig illamående och varit nära att svimma med tungt att andas. Det jag sist fick bekräftat som en panik ångest attack – men jag gick till botten med det idag och uppsökte en läkare för jag var på riktigt rädd att jag höll på att få en hjärtinfakt, det visade sig att jag hade otroligt lågt blodtryck, så jag ska tillbaka i morgon för att undersökas och se hur vi ska ta det vidare – men eftersom det var lågt och inte högt så är det något annat som spökar och inte ångest attack som dom tidigare trodde.

det var en liten uppdatering från vår vecka såhär långt, till helgen ska jag försöka lägga in W i sitt rum igen så vi alla kanske får lite sömn, håll tummarna för oss.

massa kärlek till er!


Hello lovely,

We’ve been home sick all week, Ludwig got the stomach flu last Sunday and Wincent is still fighting a cold, poor little guy. Celina was never sick as a baby except when she got new teeth – so this is totally new to me, to stay awake worrying all night because he might stop breathing, but he doesn’t, it’s just my mommy brain that plays tricks on me.

Since Wincent has been fighting a cold for almost 2 weeks with a stuffy nose, has made him sleep with me in our bed instead of in his own room, as he’s been doing since he was born, which in turn has made Ludwig and Celina sleep all nights in her little princess bed, so their sleep has also suffered more than by Celinas normal 4-5 wake ups. In other words, we are a zombie family right now.

Neither I nor W got the stomach flu this time around * knock on wood * but I have had new episodes yesterday and today where I’ve felt nausea and been close to fainting with trouble breathing. What I got confirmed last time (like 2 weeks ago) as a panic anxiety attack – but I went to the bottom of it today and sought out a doctor because I was really afraid I was experiencing a heart attack, it turned out that I had incredibly low blood pressure, so I will be going back to the doctors tomorrow to be examined and see how we should move forward to help me back to normal – but since it was low and not high blood pressure it’s something else that the problem and not anxiety attacks like they previously thought – which is wonderful!

That was a little update from our week this far, I will try and put W back in his own room this weekend, lets keep all fingers crossed for us that it will work!

lots of love to you!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s