The parental leave letter board

Hej fina du,

Igår la jag upp en av mina “letter board” bilder på Instagram (se ovan) och jag tänkte att jag skulle förklara lite mer ingående vad jag menade med den, jag upptäckte ganska snabbt att en del missförstod innebörden och trodde att jag pratade om hur länge man får vara ledig och inte om hur man bemöts för hur länge man är ledig 🙂

Om vi säger såhär – om en pappa är hemma i 10 dagar efter födseln av sitt barn tycker mångfalden att pappan är toppen, han väljer alltså att inte jobba för mamman och barnets skull i hela 2 veckor! (Super pappa, jag vet) Om denna samma pappa, sedan väljer att inte ta ut en enda dag till av pappaledighet så är det inte någon som dömmer eller ser ner på honom för det, han behöver troligen jobba och dra in pengar, eller hur?

Men om vi vänder på kakan – om en mamma bara hade varit hemma i 10 dagar efter en födsel, sedan återgått i arbete, hade hon då blivit bemött på samma sätt? Med en klapp på axeln och en kommentar om hur bra hon är för att hon varit hemma och “hjälpt” pappa med barnet i 10 arbetsdagar? Eller kan det vara så att han skulle fått frågan “vad gör du tillbaka redan”? Och om hon sedan fortsatte med att tala om att hon minsann inte kommer ta ut någon mammaledighet alls, hade hon då blivit bemött med förståelse eller blivit dömd?

Det är alltså detta jag ville belysa, vi bemöts på otroligt olika sätt – vi är båda föräldrar, det är bägges DNA 50-50, bägges ansvar 50-50, men ändå så blir vi så otroligt olika bemötta när det kommer till att ansvara för barnet vi tillsammans gjort? Varför är det så? År 2019?

Sen vill jag också säga att jag tycker det är HEMSKT hur dåliga föräldraledighets system det är i många länder, att papporna inte får betalt en enda dag för att vara hemma varken av arbetet eller staten och att mammorna bara får några veckors ledighet och i och med det ofta tvingas ur arbetssystemet för att kunna ta hand om sitt barn. Men det är ett helt annat ämne som jag lovar att ta upp och skriva mer om vid ett senare tillfälle ♥️


Hello gorgeous,

Yesterday I posted one of my “letter board” pictures on Instagram (see above) and I thought I should explain a little more in detail what I wanted to say with it, because I quickly realized that some people misunderstood the meaning and thought that I was talking about how long you’re able to stay at home with your baby and not how different men and women are treated in the subject of parental leave and the responsibilities they have for their baby.

Like this – if a father is home for 10 days after the birth of his child, most people would consider this father as a one of the good ones, one that takes responsibility for his family, in other words he chooses not to work for the mother and the child’s sake for a whole 2 weeks! (What a guy right?!) If this same dad, then chooses not to take a single day of paternity leave after that, no one would judge him or look down on him, he probably just needs to work and make money, right?

But if we turn and look on the other side – if a mother would decide to only stay home for 10 days after the birth of her baby, then return to work, would she be treated the same way? With a pat on her shoulder and a pep talk about how good she is because she was at home and “helped” dad with the baby for 10 working days? Or would it be more likely that people would’ve asked her what the hell she was doing there so soon? And if she then told people about the fact that she wouldn’t take a single day of maternity leave, would she have been met with understanding or judgement?

So, this is what I wanted to say with my post, we are treated in incredibly different ways – we are both parents, the DNA of our baby is split 50-50, but we’re still looked at so differently when it comes to being responsible for the child we made together? Why is it like that? In 2019?

But I also want to highlight that I do think it is EXTREMELY sad how many of the worlds parental leave systems are set up – that the fathers don’t get paid for a single day not by their employers or the state – and that the moms only get a few weeks of maternity leave and with that are often forced out of work to be able to take care of their child. But that is a completely different issue that I promise to talk and write more about a later occasion ♥

Lots of love to you ♥️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s